Skogsmaskiner

Slirskydd för skogsbruk

U-GRIP

2-3 rutig skogskedja med U-broddar.

SKOGIS

2-rutigt skogskedja med U-broddar.

SMT

1-rutigt sektionsslirkydd med vriden rund länk.

SMT-2 RUTIG

2 rutigt sektionsslirskydd med vriden rund länk.

GIGANT

2-3 rutig skogskätting med extra breda U-piggar.