Integritets- & Cookiepolicy KEDJAN I ÖSTERSUND AB

Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd.  Nedanstående generella information riktar sig till dem som kan ha personuppgifter lagrade  hos Kedjan i Östersund (org.nr 556628-8311) med dotterbolag.

Dina personuppgifter 

Vi skyddar dina personuppgifter 

Det är viktigt för oss på KEDJAN I ÖSTERSUND AB att du känner dig trygg med hur vi  hanterar dina personuppgifter. Med ”personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. KEDJAN ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som kunden lämnar till KEDJAN enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). 

Insamling av personuppgifter 

Kundens uppgifter används för att KEDJAN ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot kunden, såsom att ta emot kundens beställningar via Webbplatsen, e-post, telefon, mässor och olika marknadsföringsaktiviteter exempelvis utskick av nya kataloger och erbjudanden som är anpassade för Kund. Dina uppgifter lagras bara så länge som krävs för att utföra våra tjänster eller så länge som det föreskrivs enligt lag. Vi kan ej ta bort dina data när det finns ett legalt  lagringskrav (t.ex. bokföringslagen) eller när det finns en rättslig grund för att behålla viss data, t.ex. ett pågående avtalsförhållande.  

Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag; och vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både dataskyddsregler, interna riktlinjer  och rutiner. 

Vi kan också komma att inhämta uppgifter om dig från andra källor, så kallade tredje part. De uppgifter vi samlar in från tredje part kan vara; 

– Uppgifter om kreditvärdighet från banker eller kreditvärderingsinstitut.
– Kontaktuppgifter och demografisk data från offentliga källor såsom PAR. 

Om insamling av data & cookies

Vanligtvis kan www.kedjanab.se besökas utan att personuppgifter samlas in. Vi samlar endast in information som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym. Exempel på sådan information är tidpunkt för besöket, hur lång tid besöket varar och vilka sidor som besöks.

KEDJAN I ÖSTERSUND AB använder också så kallade ”cookies” (kakor) för att funktioner och tjänster på webbplatsen ska fungera på rätt sätt samt i marknadsföringssyfte.

Kontakter 

Personuppgiftsansvarig är KEDJAN I ÖSTERSUND AB, organisationsnr. 556628-8311. Frågor rörande KEDJAN:s personuppgiftsbehandling kan ställas till